Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Bilde av ArvesakHos oss får du advokat som er spesialist på arverett og arveoppgjør. Vi tilbyr bistand over hele landet. 

Vi har mer enn 10 års erfaring med arverettsaker. Dersom du har behov for en advokat i sak om arv, er du du velkommen til å sende oss et kontaktskjema eller ringe oss på tlf 22 20 50 40.

Bilde av medlemmer_farger_web


                                                 

Reglene om fordeling av arv   
Det vil ofte være en fordel at arvingene benytter en utenforstående til å forestå oppgjøret, for å redusere faren for at konflikter oppstår dem imellom. 
Dersom avdøde hadde barn, er disse som sammen med eventuell gjenlevende ektefelle som skal ha all arv. 

Hadde ektefellene felleseie skal gjenlevende ektefelle sin del av felleseiet trekkes ut til fordel for denne, før det blir noen arv å fordele. 

Gjenlevende ektefelle kan også velge å sitte i uskiftet bo. I så fall må melding om dette sendes til den lokale tingrett innen 60 dager fra dødsfallet. Avdødes arvinger for øvrig får i slike tilfeller ingen arv til fordeling før gjenlevende også er død. 

Dersom avdøde hadde særkullsbarn, kan det være at disse kan blokkere for muligheten til å sitte i uskiftet bo. Ved eventuelt arveskifte, har avdødes gjenlevende ektefelle krav på ¼ av arven etter avdøde. Dersom boet er lite, gjelder det en regel som innebærer at ektefellen har krav på en minstearv tilsvarende 4 G. Dersom avdøde ikke hadde nære slektninger for øvrig, arver ektefellen alt. 

Barn har krav på minst 2/3 av den arv avdøde etterlater seg, opp til kr. 1 mill hver. Adopterte barn har krav på arv på lik linje med biologiske barn. Gjenlevende ektefelles krav på minstearv går foran barnas rett på arv.

 Arveavgift satser for 2012 og 2013

 Første 
 kr 470 000  
Neste 
 kr 330 000  
 Av overskytende  
beløp

Arv/gave til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn, stebarn og foreldre:

0 %

6 %

10 %

Arv/gave til andre:

0 %

8 %

15 %