Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Beskyldninger og bevis

Publisert 2013-03-21 22:19                            (Kilde: www.advokatsylte.no)


ThorkildsenNTB melder at barneminister Inga Marte Thorkildsen, i morgen vil endre barneloven. Det skal bli tilstrekkelig for å nekte samvær, at omsorgsforelder beskylder den annen for vold og overgrep.

Av adv.flm. Lise Leknes
lise@advokatsylte.no

For mye tvang
I de senere årene har det vært en målsetting å få foreldrene til å bli enige, idet en har antatt at dette har vært det viktigste for barna. 

I følge ministeren, har dette medført at mange barn er blitt "tvunget" til samvær med foreldre der det har vært vold og overgrepsproblematikk beskrevet fra den ene forelders side. Det skal således ikke dreie seg om lojalitetskonflikt barnet får mellom sine foreldre som er i konflikt.


Starten på noe nytt
For barneministeren skal forslaget i morgen angivelig markere starten på en omfattende styrking av barns rettigheter og krav på beskyttelse mot overgrep og vold. Lovendringene skal være på plass i løpet av kort tid - vel og merke om Stortinget vedtar dette.

Barna har allerede rettighetene i loven
Barn har allerede rettigheter etter barneloven i dag, fra de er 7 år. Barn som er modne for alderen, kan også høres av retten selv om de er yngre. Etter loven som er i dag, skal det legges vekt på barnas ønsker når det skal bestemmes hvilken ordning som skal gjelde.

Videre er det slik at barneloven allerede i dag er innrettet slik, at foreldrene ikke fritt kan bestemme ordningen seg i mellom - dersom saken behandles av retten. Da har ikke partene såkalt fri rådighet lenger. Dette poengteres tilnærmet alltid av dommere i slike saker, når de har barnesaker til behandling.

Nok med beskyldninger - ikke nødvendig med bevis
Slik en forstår det, mener barneministeren at det i realiteten ikke  lenger skal være krav til sannsynlighet i påstander som fremsettes (sannsynlighetsovervekt). Dersom mor fremsetter påstand om overgrep fra fars side, mener ministeren at dette skal kunne være tilstrekkelig. Det skal ikke være nødvendig med ytterligere bevis (eller holdepunkter som gjør at det blir sannsynlighetsovervekt). Hun begrunner dette med at en ikke bør ta sjanser på at det kanskje er sant det som påstås.

Det er et par konkrete mediasaker som synes å ligge til grunn for forslaget på dette punkt. Det er vel også grunn til å tro at det er hektisk arbeid fra ministerens side, nå som det snart er valg.

Bedre å ta feil
Forslaget til ministeren vil innebære en "sikkerhet" for å unngå at det kan være hold i påstandene som fremsettes. Derved kan en sikre overgrep, der det er varslet i forkant. Tar en feil, så mister jo barnet sin kontakt med den andre forelder - som vanligvis da vil være far. I følge ministeren er sistnevnte bedre enn førstnevnte. 

Posisjonering blir viktigere fremover
Det er grunn til å tro at loven - om den vedtas - vil bli et effektivt virkemiddel, som også antas å kunne bli brukt urettmessig av den ene forelder i barnefordelingssaker fremover. Ved skilsmisse vil det kunne bli oppfattet som viktig av mange å være først ute med beskyldninger mot den annen. Et annet effektivt virkemiddel, vil nok bli å sikre midlertidig bosted for barnet hos en selv - slik at en kan sørge for at barnet ikke blir påvirket av den annen forelder. 

Fortsatt noe uklart innhold
Det er fortsatt uklart hva det nærmere innhold i forslaget er, og det som står skrevet ovenfor bygger på de signaler barneministeren allerede har sendt ut - særlig i forhold til tilsvarende regler etter barnevernloven. Først i morgen vil det endelige forslaget bli offentliggjort.