Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Kvinnefrigjøring og barn

Publisert 2013-03-08 23:06                        (Kilde: www.advokatsylte.no)


Kvinnefrigjøring
Vitenskapelig ansatte ved våre universiteter brukes ofte som eksperter - når de presenterer sine forskningsresultater. Dette gjelder også innen barne- og familiepolitikk.Ny norsk superforskning innen barne- og familiepolitikk 

Ved Universitetet i Bergen har vitenskaplig ansatte i følge 
VG, kommet frem til at det er lurt at det offentlige betaler au pair til såkalte karrierekvinner. 

Dette slik at de kan forlate egne små barn - helst samtidig med at de fødes ved sykehuset, og helst så mye som mulig. 

Viktigst med penger
Forskerne har funnet ut at dersom mødrene forlater barna, kan de få mer i pensjon når de blir gamle og barna har flyttet ut - når barna ikke lenger ønsker å snakke med sine gamle foreldre som ikke stilte opp dengang de var barn. Da skal det angivelig være greit å ha penger. De vitenskaplig ansatte må åpenbart ha forlatt den verden de er satt til å undersøke. Politikerne bør kanskje vurdere om det bør innføres taleforbud i mediene, ihvertfall for dem som ikke lenger er på vår planet.


Brudd på likestillingsloven
Det må være et åpenbart brudd på likestillingsloven, å begrense en subsidieordning til arbeidskraft til et bestemt kjønn, og endatil til en såkalt karrierekvinne. Mer skivebom på formålet med likestilling, kan en vel ikke prestere å uttale. I hvert fall ikke på en dag som denne, på selveste kvinnefrigjøringsdagen. Karrieremenn er skjellsord i de fleste kretser, og det bør gjelde det samme når ordet brukes om det andre kjønn.


Mor-barnHvem ønsker å bli frigjort fra sine barn?
Forslaget tar heller ikke høyde for at det fortsatt finnes underlige mødre som nettopp ønsker og gleder seg over å være med sine barn, særlig den første tiden, mens de er små og har behov for en voksen person rundt seg. Gjerne en som er der hver dag, og som kan snakke norsk. Disse ønsker nok ikke å bli frigjort fra sine barn. Disse synes nok ikke at forslaget er god kvinnefrigjøringspolitikk.

Det er heldigvis ikke slik at det er absolutt alle  mødre som prioriterer noen tusenlapper mer i pensjon en gang i fremtiden, foran det å etablere trygg og god tilknytning til eget barn. Heldigvis finnes sikker ikke mange slike kvinner - ihvertfall ikke som har barn. Jeg antar at slike kvinner nettopp velger å IKKE få barn. Det må jo være en fornærmelse på kvinnefrigjøringsdagen, å underprioritere disse underlige kvinnenes egne selvstendige og medfødte ønsker.  


Et teit forslag
De mødre som ønsker å arbeide mer og belaste sine små barn med en billig au pair fra thailand, bør ikke få betalt for dette av det offentlige. Vi vet fra nyhetsbildet den senere tid, at det offentlige har mer en nok med å dekke kostnader til barnevern og straffesaksbehandling, for de barn som kommer skjevt ut i barndommen. Ikke sjelden skyldes dette at foreldre nettopp ikke stilte tilstrekkelig opp.

Mødre bør slippe å høre slike teite forslag, og i stedet få høre at de selv kan vurdere hva som er best for deres egne barn. For noen kan nok være å velge au pair etter at barnet har fått en viss alder, og for andre kan det være at de blir enige om at far får stille opp. Det hadde nok vært et bedre likestillingsforslag nettopp det, for eksempel å foreslå likedeling av samlet permisjonstid (foreldrepenger) etter fødsel.

Forslaget om at det offentlige skal styre akkurat mødre i en bestemt retning og endatil ved bruk av au pair for nyfødte, kan åpenbart ikke være samfunnspolitikk verken på kort eller lang sikt.

Heldigvis er det en kvinne som har kommet med forslaget, og ikke en mann.