Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Utrygg tilknytning

Publisert 2013-02-18 14:39               (Kilde: www.advokatsylte.no)


HjernenDet heter at det skal to hjerner til for å utvikle en. Med dette menes, at et spebarn utvikler seg i samspillet med sin omsorgsperson.


Av adv.flm. Lise Leknes
lise@advokatsylte.no

Utvikling av tilknytningskompetanse
De første 6 - 8 månedene lærer barnet å sette stor pris på å ha en fast omsorgsperson; og det lærer seg viktigheten og nødvendigheten av dette. Barnet får en kunnskap om hva omsorgspersonene kan gi, og det videre utviklingsløp hos barnet vil være å bygge på denne ervervede kunnskapen. Barnet begynner etter dette å utvikle det vi kaller spesifikk tilknytning til omsorgsspersonen.

Utvikling av spesifikk tilknytning
Denne utviklingen av spesifikk tilknytning kan ta lang tid; og det er også slik at barn er forskjellige og derav er dette individuelt. Noen barn er senere enn andre, av ulike årsaker. En forsinkelse i første fase, kan gjøre at barnet først ved ca. ett års alder har etablert en grunnleggende forståelse og kunnskap om betydningen av å ha en fast omsorgsperson. 

Den spesifikke tilknytningen barnet utvikler, bør være mot den faste omsorgspersonen eller omsorgspersonene barnet skal ha resten av sitt barne- og ungdomsliv. Ellers risikerer en et relasjonsbrudd som kan skade barnet.

Mangelfull tilknytning
Dersom barnet skal forholde seg til for mange personer i denne utviklingsfasen, risikerer en at barnet ikke helt greier å knytte seg spesielt til noen. Slike barn ser en ofte ikke diskriminerer mellom kjente og ukjente. Dette er et velkjent fenomen i barnevernsaker.

barnehage-1åringer1-åringer og barnehage
TV2 viste for kort tid siden i serien "Vårt lille land" et innslag om hvilket betydning det har for barn å begynne i barnehagen i 1-års alderen. Programmet var illustrerende for virkeligheten innen barnepsykologien. Det var tysk forskning som lå til grunn for faktaen som ble presentert. Ikke helt overraskende, støtter norsk forskning fortsatt den sosialpolitiske linje Arbeiderpartiet har ført de siste årene. Det dreide seg i den tyske forskningen ikke om pedagogikk, men om medisin og psykologi som fremstår som ubestridelig; nemlig at barn som ikke er har etablert en trygg og sikker tilknytning mot sine foreldre, nettopp ikke bør gå i barnehagen.

For 20 år siden overlot 20 prosent av foreldrene 1-åringene til barnehagen. I dag gjør 80 prosent det samme. For egen del gikk jeg ikke i barnehage i det hele tatt, og jeg begynte på skole først da jeg var 7 år.

Anvendt psykologi i norsk barnevern
Idag vekker det bekymring hos barnevernet, dersom noen lar en 2-åring være hjemme. Dersom et barn er sent utviklet, krever barnevernet om det er inne i bildet, ofte at det "kommer seg i barnehagen" og utvikler seg til å bli som de andre. Les mer om  "Vårt kunnskapsløse land" her.